Priser

 

Verditakst av boligeiendommer
kr 7.500 - 8.500,-
Alle priser er inkl. mva.

Verditakst av leiligheter og eneboliger; primært fra kr. 7.500,- til kr. 8.500,- inkl. mva. Tillegg for ekstra boenhet og ekstra bygning i noen tilfeller Pris er veiledende og avhenger av bl.a. bygningens størrelse. For å gi fastpris må vi ha informasjon om bygningen. Ta kontakt dersom det ønskes.

OPPDATERING AV VERDITAKSTER OG VERDIVURDERINGER
kr 1.900 - 6.100,-
Alle priser er inkl. mva.

Oppdatering/ re-takst utføres i noen tilfeller som kontortakst og i noen tilfeller med befaring, honorar varierer primært mellom kr. 1.900,- til kr. 6.100,- inkl. mva. Pris er veiledende. Ta kontakt dersom fastpris ønskes.

Verdivurdering av boligeiendommer
kr 3.900 - 4.400
Alle priser er inkl. mva.

Verdivurdering av leiligheter og eneboliger; primært fra kr. 3.900,- til kr. 4.400,- inkl. mva. Tillegg for ekstra boenhet og ekstra bygning i noen tilfeller
Pris er veiledende og avhenger bl.a. av bygningens størrelse.
For å gi fastpris må vi ha informasjon om bygningen. Ta kontakt dersom det ønskes.

TILSTANDSRAPPORT/ BOLIGSALGSRAPPORT
kr 11.000 - 19.000,-
Alle priser er inkl. mva.

Honorar mellom kr. 11.000,- til 19.000,- inkl. mva. Tillegg for ekstra boenhet og bygninger i noen tilfeller.  Pris er veiledende og avhenger bl.a. av bygningens størrelse, innhold og kompleksitet. For å gi fastpris må vi ha informasjon om bygningen. Ta kontakt dersom det ønskes.

SPESIELLE OPPDRAG
Pris etter avtale med takstmannen
  • Forhåndstakst.
  • Næringstakst.
  • Boligsalgsrapport.
  • Reklamasjonstakst.
  • Bygningsmessige rapporter.      
  • Skjønn/ skadetakster.    
  • Uavhengig kontroll/ ekstern kontroll.
  • Byggelånsoppfølging.
  • Oppfølging av nybygg.