Priser

 

Verditakst av boligeiendommer
kr 8.800 - 9.500,-
Alle priser er inkl. mva.

Verditakst av leiligheter og eneboliger; primært fra kr. 8.800,- til kr. 9.500,- inkl. mva. Tillegg for ekstra boenhet og ekstra bygning i noen tilfeller Pris er veiledende og avhenger av bl.a. bygningens størrelse. For å gi fastpris må vi ha informasjon om bygningen. Ta kontakt dersom det ønskes.

OPPDATERING AV VERDITAKSTER
kr 3.100 - 7.300,-
Alle priser er inkl. mva.

Oppdatering/ re-takst utføres i noen tilfeller som kontortakst og i noen tilfeller med befaring, honorar varierer primært mellom kr. 3.100,- til kr. 7.300,- inkl. mva. Pris er veiledende. Ta kontakt dersom fastpris ønskes.

Verdivurdering av boligeiendommer
kr 4.700 - 5.800
Alle priser er inkl. mva.

Verdivurdering av leiligheter og eneboliger; primært fra kr. 4.700,- til kr. 5.800,- inkl. mva. Tillegg for ekstra boenhet og ekstra bygning i noen tilfeller
Pris er veiledende og avhenger bl.a. av bygningens størrelse.
Re-verdivurdering har en lavere pris.
For å gi fastpris må vi ha informasjon om bygningen.
Ta kontakt dersom det ønskes.

TILSTANDSRAPPORT
kr 16.700 - 27.900,-
Alle priser er inkl. mva.

Honorar mellom kr. 16.700,- til 27.900,- inkl. mva. Tillegg for ekstra boenhet og bygninger i noen tilfeller.  Pris er veiledende og avhenger bl.a. av bygningens størrelse, innhold og kompleksitet. For å gi fastpris må vi ha informasjon om bygningen. Ta kontakt dersom det ønskes.

SPESIELLE OPPDRAG
Pris etter avtale med takstmannen
  • Forhåndstakst.
  • Tomtetakst.
  • Næringstakst.
  • Tilstandsrapport.
  • Reklamasjonstakst.
  • Bygningsmessige rapporter.      
  • Skjønn/ skadetakster.    
  • Uavhengig kontroll/ ekstern kontroll.
  • Byggelånsoppfølging.
  • Oppfølging av nybygg.